Vizyon

İçinde bulunduğumuz dünyanın azalan kaynaklarına sahip çıkmak ve korumak önceliği ile arz ve talep dengesi içerisinde, müşteri ve tedarikçilerimizle sürekli etkileşim ve empati içerisinde kaliteli hizmetin bir kerede ve zamanında sunulmasıdır.

İlkelerimiz

  • Ulusal çıkarları her şeyin üstünde tutmak,
  • Azalan dünya kaynaklarına ve insani değerlere saygılı olarak çalışmak,
  • Müşteri ihtiyaçlarının yerinde, zamanında ve maliyet-etkin olarak ve en yeni teknolojik platform, cihaz, sistem ve hizmetlerle karşılamak,
  • Müşteri önceliklerini anlamak,
  • Yasalara ve mevzuata uymak,
  • Dürüst, tutarlı, özverili ve güvenilir olmak.